Adopcja konia – co to znaczy?

Co to jest adopcja konia?
Adopcja konia to dobrowolne przyjęcie na siebie wszelkich obowiązków i kosztów związanych z utrzymaniem i opieką nad koniem, bez prawa całkowitego dysponowania jego losem. Najkrócej mówiąc, właściciel konia (który w całym procesie adopcji nadal pozostaje właścicielem) oddaje konia w użytkowanie (o ile kondycja konia takie użytkowanie umożliwia) i opiekę opiekunowi adopcyjnemu „za darmo”, opiekun zaś przyjmuje na siebie wszelkie zobowiązania wynikające z takiej opieki. Właściciel konia ma prawo sprawdzać sposób wywiązywania się opiekuna z przyjętych obowiązków, ma również prawo odebrania zwierzęcia w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn opieka nie jest sprawowana należycie. Obie strony mogą rozwiązać umowę adopcji w trybie określonym umową. Umowy mogą mieć różny kształt i różne ograniczenia, a nadrzędnym sensem ich zawierania jest znalezienie zwierzęciu odpowiedzialnych opiekunów, którzy obdarzą je opieką i miłością. W załączeniu znajdziecie Państwo przykładową umowę adopcji.
Nasza Stajnia-umowa adopcji konia

Dodaj komentarz